Publikacije

AUGS

Etički kodeks
Etički kodeks

Svrha ovog Etičkog kodeksa je da precizira prava i obaveze umetničkih galerija. Kodeks definiše profesionalne odnose sa umetnicima i naslednicima umetničkih legata, predstavlja modele odnosa sa kupcima i prodavcima i kolegijalne odnose između galerista.

B2

Slobodan Knežević Abi. Rukotvorine
Slobodan Knežević Abi. Rukotvorine

Izdanje galerije B2, april 2024.

Vlado Martek. Izreći sve kao Hamlet u predstavi
Vlado Martek. Izreći sve kao Hamlet u predstavi

Izdanje galerije B2, mart 2024.

Vreme. Godina iza nas
Vreme. Godina iza nas

Izdanje galerije B2, februar 2024.

Neša Paripović. Gledanje u svemir
Neša Paripović. Gledanje u svemir

Izdanje galerije B2, decembar 2023.

Prošireno polje: Godina iza nas
Prošireno polje: Godina iza nas

Izdanje galerije B2, februar 2023.

Marko Pogačnik. Manifesti
Marko Pogačnik. Manifesti

Izdanje galerije B2, mart 2023.

Mileta Prodanović. Dnevnik
Mileta Prodanović. Dnevnik

Izdanje galerije B2, april 2023.

Milan Jozić. Dokumentarne fotografije 1971-75.
Milan Jozić. Dokumentarne fotografije 1971-75.

Publikacija galerije B2, maj 2023.

Bora Iljovski. Azbuka
Bora Iljovski. Azbuka

Publikacija galerije B2, juni 2023.

Jusuf Hadžifejzović. Prodavnica praznina
Jusuf Hadžifejzović. Prodavnica praznina

Publikacija galerije B2, septembar 2023.

Vesna Golubović. Pro-iz-vođenje znaka
Vesna Golubović. Pro-iz-vođenje znaka

Publikacija galerije B2, oktobar 2023.

Nemanja Nikolić. Deset slika
Nemanja Nikolić. Deset slika

Publikacija galerije B2, novembar 2023.

Prostor dela. Godina iza nas.
Prostor dela. Godina iza nas.

Publikacija galerije B2, februar 2022.

Era Milivojević. Život kao umetničko delo
Era Milivojević. Život kao umetničko delo

Publikacija galerije B2, mart 2022.

Juraj Dobrović. Plovni objekti
Juraj Dobrović. Plovni objekti

Publikacija galerije B2, maj 2022.

Vesko Gagović. Bennetton Geometric
Vesko Gagović. Bennetton Geometric

Publikacija galerije B2, maj 2022.

Čedomir Vasić. De-kon(s)trakcije
Čedomir Vasić. De-kon(s)trakcije

Publikacija galerije B2, jun 2022.

Miomir Grujić Fleka. Simbol u proširenom polju
Miomir Grujić Fleka. Simbol u proširenom polju

Publikacija galerije B2, juli 2022.

Zdravko Joksimović. Crtež, pastel, objekat, skulptura
Zdravko Joksimović. Crtež, pastel, objekat, skulptura

Publikacija galerije B2, septembar 2022.

Ratko Vulanović. Kamen, Drvo, Papir
Ratko Vulanović. Kamen, Drvo, Papir

Publikacija galerije B2, oktobar 2022.

Ana Knežević. Titranje svetla
Ana Knežević. Titranje svetla

Publikacija galerije B2, novembar 2022.

Marija Ilić. Matrica i otisak
Marija Ilić. Matrica i otisak

Publikacija galerije B2, decembar 2022.

Prostor. Godina iza nas.
Prostor. Godina iza nas.

Publikacija galerije B2, Januar 2021.

Žolt Kovač. Beskonceptnost
Žolt Kovač. Beskonceptnost

Publikacija galerije B2, februar 2021.

Neoavangardni poleti Vladana Radovanovića
Neoavangardni poleti Vladana Radovanovića

Publikacija galerije B2, april 2021.

Direktna umetnost, iskustvo Ist Vilidža
Direktna umetnost, iskustvo Ist Vilidža

Publikacija galerije B2, juli 2021.

Simptom vremena. Traganje za sosptvenim jezikom u umetnosti
Simptom vremena. Traganje za sosptvenim jezikom u umetnosti

Publikacija galerije B2, septembar 2021.

Dragomir Ugren. Slike posle slikarstva
Dragomir Ugren. Slike posle slikarstva

Publikacija galerije B2, oktobar 2021.

Matjaž Počivavšek. Sine cera. Cum sera.
Matjaž Počivavšek. Sine cera. Cum sera.

Publikacija galerije B2, novembar 2021.

Rajko Popivoda. U lavirintu
Rajko Popivoda. U lavirintu

Publikacija galerije B2, januar 2021.

Vesna Golubović
Vesna Golubović

Publikacija galerije B2 i Likovne Galerije, mart 2020.

Veljko Vujačić, Bez naziva
Veljko Vujačić, Bez naziva

Publikacija galerije B2, juni 2020.

Bauk kruži Evropom
Bauk kruži Evropom

Publikacija galerije B2, septembar 2020.

Saša Pančić. Pogled unedogled
Saša Pančić. Pogled unedogled

Publikacija galerije B2, oktobar 2020.

Rada Selaković. Prostor - strukture
Rada Selaković. Prostor - strukture

Publikacija galerije B2, novembar 2020.

Kristina Ristić, Uvek drugi znaci
Kristina Ristić, Uvek drugi znaci

Publikacija galerije B2, januar 2019.

Bojan Bem. Klesane stene - betonski blokovi
Bojan Bem. Klesane stene - betonski blokovi

Publikacija galerije B2, mart 2019.

Miodrag Ristić, Iza sunca
Miodrag Ristić, Iza sunca

Publikacija galerije B2, april 2019.

Milan Kralj, Kameja u plamenu
Milan Kralj, Kameja u plamenu

Publikacija galerije B2, septembar 2019.

Nevenka Stojsavljević, Linearne ravni
Nevenka Stojsavljević, Linearne ravni

Publikacija galerije B2, novembar 2019.

Boja i svetlost. Godina iza nas
Boja i svetlost. Godina iza nas

Publikacija galerije B2, decembar 2019.

Zoran Grebenarović, Beogradski lavirinti
Zoran Grebenarović, Beogradski lavirinti

Publikacija galerije B2, decembar 2018.

Rade Kundačina, Dnevnici
Rade Kundačina, Dnevnici

Publikacija galerije B2, novembar 2018.