Publikacije

AUGS

Etički kodeks
Etički kodeks

Svrha ovog Etičkog kodeksa je da precizira prava i obaveze umetničkih galerija. Kodeks definiše profesionalne odnose sa umetnicima i naslednicima umetničkih legata, predstavlja modele odnosa sa kupcima i prodavcima i kolegijalne odnose između galerista.