AUGS > B2

Prošle godine smo bili aktivni na međunarodnom planu, održavali smo izložbe i susrete sa ciljem umrežavanja i predstavljanja naše umetničke scene van Srbije.

Ovu godinu započinjemo sa vama.

U sredu 7 februara, sa početkom u 16 časova u prostorijama galerije B2 u Balkanskoj 2, organizujemo susret za domaće galeriste, kustose i umetnike.

Cilj susreta je da se vidimo uživo, predstavimo šta smo kao udruženje do sada postigli, saslušamo vaša gledišta i razmenimo ideje o budu'oj saradnji. Dobrodošli!