Galerija RIMA

Osnovana 2008. godine, Galerija RIMA je privatna galerija koja svoje programe realizuje na dve lokacije, u Beogradu i Kragujevcu.

Galerija zastupa i predstavlja umetnike XX i XXI veka, prevashodno iz Srbije i sa šireg jugoslovenskog kulturnog prostora, jednako one istorijski potvrđene i savremene mlade umetnike, umetnike već međunarodno priznate kao i one koje internacionalna umetnička scena tek prepoznaje.

Preko osamdeset izložbi koje smo do sada priredili, kao i veliki izložbeni projekti u saradnji sa kulturnim institucijama, rezultat su i odraz ključnih ambicija i ciljeva Galerije RIMA: 1) predstavljanje novih otkrića, svežih „čitanja“ i kustoskih interpretacija, 2) pružanje neophodnih uslova i profesionalne podrške za promociju savremenih umetnika.

Značajan deo programskih aktivnosti Galerije RIMA jeste i bogata izdavačka delatnost. Standardni i prepoznatljivi izložbeni katalozi kao i obimna monografska izdanja predstavljaju važan doprinos izučavanju i interpretaciji umetnosti.

Zastupljeni umetnici:

 • Marko Čelebonović
 • Milorad Bata Mihailović
 • Petar Omčikus
 • Kosara Bokšan
 • Đorđe Ivačković
 • Vladimir Veličković
 • Radomir Damnjanović Damnjan
 • Dušan Otašević
 • Milan Blanuša
 • Srđan Đile Marković
 • Mrdjan Bajić
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Andrea Ivanović Jakšić
 • Nemanja Nikolić
 • Ivan Šuletić

Kontakt podaci

Adresa:

Radno vreme

Vlasnik / direktor galerije:

Aleksandar Milojević